Våra mejeriprodukter

All mjölk till våra produkter kommer direkt från våra gårdar och övriga ingredienser har också en lokal prägel. T ex kommer äggen från Klosterägg i Åskloster och mjölet kommer från Berte Kvarn i Slöinge. Vi tror helt enkelt på konceptet med ett lokalt mejeri där folk kan vara trygga i varifrån produkterna kommer.

Ostkakan var den första produkten vi tog fram och som sedan följdes upp av andra mejeridelikatesser som hårdost, sötost och kalvdans. Sedan hösten 2013 producerar vi även vår egen mjölk och grädde samt A-fil.